POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Anielisko

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez sklep internetowy www.anielisko.com jest Julita Sędziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SĘDZIAK SP. Z O.O. NIP 9662123261, REGON: 381097429, z siedzibą przy ul. Warszawska 6, 15-062, Białystok dane kontaktowe: e-mail: julitasedziak@gmail.com, tel: +48 510413534
2. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (…), tj. Rozporządzeniem RODO.
3. Korzystanie ze sklepu jest dobrowolne, w tym podanie danych osobowych przez Klienta. Jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wskazanym na stronie sklepu dla celów zawarcia umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy, gdyż obowiązek podania danych jest obowiązkiem umownym (a w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych jest to także obowiązek ustawowy).

II. PODSTAWY, CEL i OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sklepie internetowym w następujących celach, podstawach i okresach:
● zawarcie i realizacja umowy sprzedaży
Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy, Klienta i Administratora, w zależności które nastąpi później. Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata.
● marketing bezpośredni (np. newsletter)
Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
● prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych
Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17.01.2017 r. lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30.01.2018 r.
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego) lub rachunkowych (5 lat).

III. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE
1. Dane osobowe Klientów sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
● przewoźnicy/brokerzy – w przypadku dostaw Produktu przesyłką kurierską/ paczkomaty InPost
● podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą (PayU, bankowość elektroniczna Administratora),
● dostawcy usług świadczący wsparcie techniczne, informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu, poczty elektronicznej i hostingu dostawcy usług księgowych i prawnych, w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

V. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
● zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
● zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia,
● dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
● prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (za pomocą narzędzi śledzących) lub remarketingu.
3. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie akceptują zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
● w przeglądarce Chrome
● w przeglądarce Firefox
● w przeglądarce Internet Explorer
● w przeglądarce Opera
● w przeglądarce Safari
● w przeglądarce Microsoft Edge
5. Administrator może korzystać z usług, które pomagają Administratorowi analizować ruch w sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę. W takim przypadku dane pozyskiwane przez Administratora za pomocą strony internetowej mogą być przekazywane do państw trzecich z uwagi na siedzibę podmiotów dostarczających ww. narzędzia informatyczne (jak poniżej wymieniono).
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich może nastąpić na rzecz podmiotów:
● Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
● Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
● Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
● MailChimp (newsletter: The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA).
6. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.